Business mediation

Business mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. U komt samen tot constructieve oplossingen. Het resultaat van mediation: duurzame zakelijke afspraken voor een succesvolle toekomst.

Met business mediation krijgen partijen inzicht in elkaars belangen en meer begrip. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. U neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf oplossingen. De mediator begeleidt dit proces en steunt en stuurt de partijen in het vinden van oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn. De mediator probeert altijd alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan; een mediator wil mensen juist tot elkaar brengen. Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het de rechter is die beslist en waarbij (bijna) altijd één partij verliest.

Steeds meer bedrijven kiezen voor business mediation omdat het een efficiënt alternatief is voor procederen. Wij hebben jarenlange ervaringen in het bedrijfsleven en zijn opgeleid tot mediator. Het is onze drijfveer om partijen te helpen met het snel, zorgvuldig en succesvol oplossen van complexe geschillen buiten de rechter om. Vaak worden wij als onafhankelijk mediator ingezet bij overdracht en opvolging van bedrijven.

VERDER KOMEN

Wilt u meer weten over business mediation?
Neem dan contact op met Steven Luttikhuis op 06 – 83 950 787 of email info@condris.nl.
U kunt uw vraag ook stellen op ons contactformulier op https://condris.nl/contact/

Business mediation