Mediation: Hoe dan?

Deze reactie kreeg ik onlangs van een relatie die mij kent als een resultaatgericht adviseur voor bedrijven. In 2022 besloot ik om een opleiding als mediator te volgen. Mijn kwaliteiten bleken juist erg goed aan te sluiten aan bij business mediation voor conflictbemiddeling in een zakelijke omgeving. Want het vergroten van het succes van bedrijven en organisatie is al decennia lang mijn drijfveer.

En die drijfveer betekent dat ik resultaat adviezen geef, interim klussen uitvoer en business mediation inzet. Dit alles om jouw succes te vergroten. Ik geloof erin dat door het voorkomen of wegnemen van conflicten het werkplezier enorm groeit en dat de resultaten van jouw organisatie fors stijgen. Business mediation is voor mij een procesgerichte communicatietool om jullie verder te helpen. Wil je als bedrijf ook verder komen? Stappen ondernemen!

Business mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Wij ondersteunen u snel, zorgvuldig en professioneel bij complexe geschillen op het gebied van samenwerken, bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties en contractuele verplichtingen. U komt samen tot constructieve oplossingen. Het resultaat: duurzame zakelijke afspraken voor een succesvolle toekomst. Wij hebben jarenlange ervaring en zijn opgeleid tot mediator. Steeds meer bedrijven kiezen voor business mediation, omdat het een efficiënt alternatief is voor procederen.

Met business mediation krijgen partijen inzicht in elkaars belangen en meer begrip. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. U neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf oplossingen. De mediator begeleidt dit proces en steunt en stuurt de partijen in het vinden van oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn. De mediator probeert altijd alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan; een mediator wil mensen juist tot elkaar brengen. Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het de rechter is die beslist en waarbij (bijna) altijd één partij verliest.

Mediation: Hoe dan?