Business mediation concreet

Business mediation is een procesgerichte communicatietool die uiterst succesvol kan zijn. Ik geloof erin dat door het voorkomen of wegnemen van conflicten het werkplezier enorm groeit en dat de resultaten van jouw organisatie fors stijgen. En wanneer kunnen jullie mij dan bellen?

 • Kies voor business mediation bij:
 • – Conflicten binnen bedrijven;
 • – Conflicten tussen bedrijven;
 • – Verbeteren van het functioneren van directies;
 • – Het oplossen van conflicten tussen samenwerkende partners;
 • – Het verbeteren van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers;
 • – Het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties.
 • Voorbeelden van zakelijke geschillen die aan de orde kunnen zijn in de business mediation:
 • – Met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • – Tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • – Tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • – Betreffende waarderingen, overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • – Betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop (corporate finance);
 • – Betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders.
 • U kunt ons ook inschakelen voor praktische begeleiding als:
 • – Voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen;
 • – Coachen van partijen bij complexe onderhandelingen;
 • – Faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

Wil je als bedrijf ook verder komen? Stappen ondernemen!
Dus bel 0683950787

Business mediation concreet