Business mediation

Business mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten. Met business mediation krijgen partijen inzicht in elkaars belangen en meer begrip. Het mediation traject resulteert in constructieve oplossingen. Het resultaat: duurzame zakelijke afspraken voor een succesvolle toekomst. Steeds meer bedrijven kiezen voor business mediation omdat het een efficiënt alternatief is voor procederen. Wij hebben jarenlange ervaringen in het bedrijfsleven en zijn opgeleid tot mediator.

Kies voor business mediation bij:

 • Conflicten binnen bedrijven;
 • Conflicten tussen bedrijven;
 • Verbeteren van het functioneren van directies;
 • Het oplossen van conflicten tussen samenwerkende partners;
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers;
 • Het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties.

Het is onze drijfveer om partijen te helpen met het snel, zorgvuldig en succesvol oplossen van complexe geschillen buiten de rechter om. Vaak worden wij als onafhankelijk mediator ingezet bij overdracht en opvolging van bedrijven.

Voorbeelden van zakelijke geschillen die aan de orde kunnen zijn in de business mediation:

 • Met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • Tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • Tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • Betreffende waarderingen, overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • Betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop (corporate finance);
 • Betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders.

Business mediation door Condris betekent:

 • Duidelijkheid: vooraf heldere afspraken op papier
 • Ervaring: meer dan 30 jaar ervaring
 • Expertise: business mediators met achtergrond in consultancy en/of directievoering
 • Betrouwbaarheid: neutraliteit en onpartijdigheid resulteren in hoge klanttevredenheid

Naast business mediation kunt u ons ook inschakelen voor praktische begeleiding als:

 • Voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen;
 • Coachen van partijen bij complexe onderhandelingen;
 • Faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

STAPPEN ONDERNEMEN

Wilt u meer weten over business mediation?
Neem dan contact op met Steven Luttikhuis op 06 – 83 950 787 of email info@condris.nl.
U kunt uw vraag ook stellen op ons contactformulier op https://condris.nl/contact/