Business mediation

Business mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Wij ondersteunen u snel, zorgvuldig en professioneel bij complexe geschillen op het gebied van samenwerken, bedrijfsovernames, fusies, reorganisaties en contractuele verplichtingen. U komt samen tot constructieve oplossingen. Het resultaat: duurzame zakelijke afspraken voor een succesvolle toekomst. Wij hebben jarenlange ervaring en zijn opgeleid tot mediator. Steeds meer bedrijven kiezen voor business mediation, omdat het een efficiënt alternatief is voor procederen.

Kies voor business mediation bij:

 • Conflicten binnen bedrijven;
 • Conflicten tussen bedrijven;
 • Verbeteren van het functioneren van directies;
 • Het oplossen van conflicten tussen samenwerkende partners;
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers;
 • Het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties.

Voorbeelden van zakelijke geschillen die aan de orde kunnen zijn in de business mediation:

 • Met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • Tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • Tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • Betreffende waarderingen, overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • Betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop (corporate finance);
 • Betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders.

U kunt ons ook inschakelen voor praktische begeleiding als:

 • Voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen;
 • Coachen van partijen bij complexe onderhandelingen;
 • Faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

Met business mediation krijgen partijen inzicht in elkaars belangen en meer begrip. In tegenstelling tot een rechter of advocaat neemt een mediator geen standpunt in. U neemt zelf beslissingen en bedenkt zelf oplossingen. De mediator begeleidt dit proces en steunt en stuurt de partijen in het vinden van oplossingen die voor alle betrokkenen acceptabel zijn. De mediator probeert altijd alle belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Mediation voorkomt dat partijen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan; een mediator wil mensen juist tot elkaar brengen. Mediation is een win-winsituatie voor alle partijen. Dit in tegenstelling tot een rechtszaak waarbij het de rechter is die beslist en waarbij (bijna) altijd één partij verliest.

VERDER KOMEN

Wilt u meer weten over business mediation?
Neem dan contact op met Steven Luttikhuis op 06 – 83 950 787 of email info@condris.nl.
U kunt uw vraag ook stellen op ons contactformulier op https://condris.nl/contact/