Mentaal welzijn van je bedrijf

Ons mentale welzijn staat enorm in de belangstelling. We worden van diverse kanten gewezen op de noodzaak van goede beweging, voldoende rust, juiste voeding, minder stress en meer vitaliteit. Onze mentale gezondheid bepaalt natuurlijk ook ons optreden op je werk.

Maar wij geloven erin dat het werk nog veel meer ons geluk beïnvloedt. Hoe is het met de mentale gezondheid van je organisatie? Business mediation draagt bij aan een gezond werkklimaat en blije medewerkers. Want iedereen moet zich serieus genomen voelen en heeft recht op zijn of haar eigen autonomie. Een veilige werkomgeving en plezier op je werk moeten de professionele standaard zijn.

Met business mediation zijn problemen in je bedrijf te voorkomen of op te lossen. Sluimerende conflicten vragen om oplossingen die duurzaam zijn, robuust en gedragen door werknemers en werkgever. In het kort enkele voorbeelden, waar wij verbeteringen hebben doorgevoerd.

Binnen een productiebedrijf werd er heel gestructureerd maandelijks overleg gevoerd. Maar dit was meer voor de vorm dan dat medewerkers zich gehoord voelen. Het invoeren van operationeel werkoverleg met duidelijke besluiten en probleemeigenaren doet uiteindelijk recht aan het gevoel van betrokkenheid.

De commerciële successen van heel blije salesmensen (die van alles beloven aan (potentiële) klanten) leiden tot een enorme druk in de backoffice. Een positieve samenwerking tussen collega’s is daardoor steeds verder te zoeken. Business mediation heeft inzicht geboden in elkaars belangen en gezamenlijke oplossingen in de werkwijzen.

Strakke prijsafspraken met een leverancier resulteren in leveringsproblemen, ontevreden eindklanten en chagrijnige medewerkers. De organisatie heeft met hulp van mediation een nieuwe balans gevonden in deze keten (en duidelijkere afspraken met de leverancier).

Business mediation doet recht aan de technieken van mediation en betrokkenheid van alle medewerkers en het bedrijf. En neemt het perspectief en het resultaat voor je organisatie als een belangrijk uitgangspunt. Business mediation met resultaat!

Mentaal welzijn van je bedrijf