Het succes van je bedrijf

Onze drijfveer is het vergroten van het succes van uw bedrijf. Wij doen dat met bedrijfskundige adviezen, interim management en business mediation. Business mediation biedt goede resultaten bij conflicten in je bedrijf. Bij een arbeidsconflict is het bijvoorbeeld aan te bevelen verder te kijken dan alleen bemiddeling, loopbaanadvies en individuele steun. Arbeidsmediation is helaas slechts een tijdelijke pleister op de wond.

Onder een arbeidsconflict zitten veelal diepere oorzaken. Wij hebben een voorkeur voor interventies op het niveau van de organisatie. Omdat er in en om de organisatie vaak veel meer speelt dan het voorliggende conflict of de stijl van leidinggeven, is er een oplossing in de vorm van business mediation. Met resultaat!

Problemen in en om de organisatie zijn vaak de oorzaak van individuele conflicten. Medewerkers zijn dan ontevreden, worstelen met onzekerheid, hebben verdriet, voelen zich niet serieus genomen of hebben geen autonomie. Een veilige werkomgeving en plezier op je werk moeten de professionele standaard zijn. Is het voor je medewerkers duidelijk waar het bedrijf naar toe wil? Waar werken zij dan aan mee? Waar kunnen zij dan trots op zijn?

Het management en organisatie van je bedrijf is gebaseerd op drie invalshoeken:
– de interne afstemming (cultuur, samenwerking):
– de externe afstemming(omstandigheden omgeving: klanten, leveranciers, overheden);
– en daaruit voortvloeiend de structuur, (o.a. taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

Business mediation kan een belangrijke stimulans kan geven aan het succes van je bedrijf. Het is niet alleen een vorm van conflicthantering, maar resulteert ook in het geven van evenwichtige aandacht aan je mensen, het doet recht aan meerdere belangen en het geeft richting aan organisaties die verder willen komen.

Gedragen duurzame oplossingen voor zakelijke kwesties dragen dus bij aan het succes van je bedrijf. En dat met lagere kosten dan voorheen. In onze ogen is business mediation zelfs preventief in te zetten en zeker ook als er al langer onvrede sluimert die niet te tackelen lijkt. Het resultaat? Tevreden medewerkers en een blije organisatie! Kies voor business mediation met resultaat.

Het succes van je bedrijf