Conflicten op de zaakWanneer een werknemer zich ziek meldt tijdens een arbeidsconflict, kan de bedrijfsarts of arbo-arts gebruik maken van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (SWA). Je kunt de SWA dus zien als een uitleg van hoe te handelen in het geval van een arbeidsconflict en ziekte.

Het primaire doel van de STECR-richtlijn is om arbeidsverzuim te beperken, re-integratie van de zieke werknemer te bespoedigen en arbeidsconflicten of arbeidsverzuim snel en effectief aan te pakken. Het oplossen van het conflict staat daarin centraal, evenals de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om hier actief mee aan de slag te gaan. Steeds vaker wordt gekozen voor hulp bij een arbeidsconflict in de vorm van arbeidsmedation. Een veilige, sociale en oplossingsgerichte werkwijze staat daarbij voorop. En wij zijn hier absoluut voorstander van.

MAAR… wij zien in de praktijk vaak dat er meer speelt dan het benoemde conflict tussen een werknemer en de werkgever. Bij een arbeidsconflict kan voor meerdere en andere interventies worden gekozen. Deze kunnen plaatsvinden op diverse niveaus, waaronder:
– Bemiddelingsniveau (arbeidsmediation voor 1 conflict)
– Loopbaanniveau (assessments voor een nieuwe toekomst)
– Individueel niveau (gesprekken met een psycholoog)
– Organisatorisch niveau (advies omtrent de managementstijl)

Onder een arbeidsconflict zitten dus veelal diepere oorzaken. En helaas… arbeidsmediation is dan slechts een tijdelijke pleister op de wond.
Omdat er in en om de organisatie vaak veel meer speelt dan het voorliggende conflict of de stijl van leidinggeven, kies dan voor business mediation met resultaat.

In een volgend bericht zullen we ingaan op diverse voorbeelden uit de praktijk waarbij business mediation wel duurzaam resultaat biedt. Niemand wil toch ontevreden medewerkers?

Conflicten op de zaak