Voor wie?

Steeds meer bedrijven kiezen voor business mediation. Het is onze drijfveer om partijen te helpen met het snel, zorgvuldig en succesvol oplossen van complexe geschillen. Business mediation helpt u met het oplossen van zakelijke geschillen en conflicten onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. U komt samen tot constructieve oplossingen. Het resultaat van mediation: duurzame zakelijke afspraken voor een succesvolle toekomst.

Kies voor business mediation bij:

 • Conflicten binnen bedrijven;
 • Conflicten tussen bedrijven;
 • Verbeteren van het functioneren van directies;
 • Het oplossen van conflicten tussen samenwerkende partners;
 • Het verbeteren van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers;
 • Het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties.

Voorbeelden van zakelijke geschillen die aan de orde kunnen zijn in de business mediation:

 • Met en tussen organen of geledingen van een rechtspersoon (bestuur, directie, raad van commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders, raad van toezicht, ondernemingsraad);
 • Tussen aandeelhouders/financiers onderling of met de rechtspersoon in kwestie;
 • Tussen verschillende ondernemingen/organisaties (contractenrecht);
 • Betreffende waarderingen, overname, fusie, splitsing, reorganisatie, omzetting en verplaatsing van rechtspersonen;
 • Betreffende financiering van ondernemingen, uitstoting en uitkoop (corporate finance);
 • Betreffende aansprakelijkheid van commissarissen en bestuurders.

U kunt ons ook inschakelen voor praktische begeleiding als:

 • Voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen;
 • Coachen van partijen bij complexe onderhandelingen;
 • Faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

VERDER KOMEN

Wilt u meer weten over business mediation?
Neem dan contact op met Steven Luttikhuis op 06 – 83 950 787 of email info@condris.nl.
U kunt uw vraag ook stellen op ons contactformulier op https://condris.nl/contact/

Voor wie?