Over ons!

Condris staat voor enthousiaste en professionele mediators. Met onze ervaring, luisterend oor en resultaatgerichtheid voelen mensen zich gehoord. Met resultaat.

De drijvende kracht achter Condris is Steven Luttikhuis. Ik ben gespecialiseerd in business mediation. Als mediator begeleid ik partijen naar constructieve oplossingen. Met mijn ervaring, kennis en achtergrond voel ik mij thuis in het ondersteunen bij zakelijke geschillen en conflicten. Ik heb als adviseur, directeur en professioneel mediator 30 jaar ervaring bij vele MKB bedrijven. Daarvan kunt u ook profiteren. Waar nodig werk ik als netwerkorganisatie samen met een selecte groep ervaren professionele mediators. Met dit stevige fundament ondersteunen wij uw bedrijf met duurzame resultaten.

Het is onze drijfveer om partijen te helpen met het snel, zorgvuldig en succesvol oplossen van complexe geschillen buiten de rechter om. Denk bij conflicten binnen bedrijven aan geschillen tussen aandeelhouders, raad van commissarissen en leden van de directie en tussen directie en ondernemingsraad. Business mediation wordt ook ingezet voor het verbeteren van het functioneren van directies en het optimaliseren van onderlinge verhoudingen en situaties. Bij conflicten tussen bedrijven begeleiden wij onder andere conflicten tussen samenwerkende partners, het verbeteren van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers en andere contractuele verplichtingen.

Business mediation door Condris betekent:

  • Duidelijkheid: vooraf heldere afspraken op papier
  • Ervaring: meer dan 30 jaar ervaring
  • Expertisebusiness mediators met achtergrond in consultancy en/of directievoering
  • Betrouwbaarheid: neutraliteit en onpartijdigheid resulteren in hoge klanttevredenheid

U kunt ons ook inschakelen voor praktische begeleiding als:

  • Voorzitten van vergaderingen over precaire onderwerpen;
  • Coachen van partijen bij complexe onderhandelingen;
  • Faciliteren van overleg tussen conflictpartijen.

VERDER KOMEN

Wilt u meer weten over business mediation?
Neem dan contact op met Steven Luttikhuis op 06 – 83 950 787 of email info@condris.nl.
U kunt uw vraag ook stellen op ons contactformulier op https://condris.nl/contact/

Over ons!