Mediators met een registratie in het MfN-register werken volgens een hoge kwaliteitsstandaard. Daarbij staan zorgvuldigheid en professionaliteit voorop. Een MfN-registermediator voert mediations uit op basis van de uitgangspunten van het MfN-mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN-registermediator. Daarnaast werken wij met herkenbare modellen en geldt er een klachtenregeling en onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Business mediation door Condris
Wij maken gebruik van exclusieve modellen voor een mediationovereenkomst, een geheimhoudingsclausule en een privacy statement. Ook hebben wij hier opgenomen het beroepsprofiel en het competentieprofiel van een mediator om onze werkzaamheden en competenties nader te duiden. Na elke mediation zijn wij benieuwd naar uw evaluatie: zie het evaluatieformulier.

Model-mediationclausule
Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen onderstaande model-mediationclausule opnemen in contracten of algemene voorwaarden:

Mediationreglement
MfN-registermediators werken volgens het MfN-mediationreglement. Hierin staan de basisprincipes van mediation omschreven, zoals: vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding. Het MfN-mediationreglement met toelichting is eveneens beschikbaar:

Gedragsregels
MfN-registermediators werken volgens de MfN-gedragsregels. Hierin worden de fundamentele beginselen beschreven, waaraan een mediator is gebonden. Dat zijn onder meer: onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid.

Klachtenregeling
Een van de belangrijke onderdelen van een professioneel kwaliteitsregister is een klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht, waar klanten van mediators gebruik van kunnen maken. Dit draagt bij aan het vertrouwen in en de professionalisering van de beroepsgroep van MfN-registermediators en mediation in het algemeen. In de klachtenregeling voor de MfN-registermediator met bijbehorende toelichting, lees je hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat:

Voor onafhankelijke tuchtrechtspraak is het MfN-register aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.