Kwaliteitsimpuls

Bedrijven Contact Ootmarsum (BCO) is opgericht met als doel de onderlinge contacten tussen de ondernemers uit Ootmarsum te bevorderen. De BCO wil de samenwerking tussen de bedrijven te stimuleren en van elkaar te leren. De leden van de BCO zijn met name de ondernemers gevestigd op industrieterrein De Mors. Het belangrijkste uitgangspunt is nog steeds: elkaar leren kennen. Door de goede onderlinge contacten vormt de BCO een hecht collectief. Hiermee is de BCO een platform voor de lokale overheid om gezamenlijk te werken aan een goed ondernemingsklimaat. De collectiviteitsgedachte komt ook naar voren bij allerlei voordelen die de BCO probeert te realiseren voor haar leden. Hierbij valt te denken aan: de veiligheid van het industrieterrein, het organiseren van cursussen, de vitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein en het delen van kennis delen en opdoen bijvoorbeeld met gastsprekers.

In de afgelopen jaren heeft het industrieterrein diverse impulsen gehad door de revitalisering van De Mors en de herinrichting van de Kropsbeek. Hierbij is de bewegwijzering een opvallende en herkenbare verbetering. In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) heeft de BCO nader onderzoek gedaan naar de gewenste verbeteringen op het gebied van veiligheid en kwaliteit.

Kwaliteitsimpuls De Mors

Om invulling te geven aan de wensen en belangen van de ondernemers heeft de BCO besloten tot een kwaliteitsimpuls voor het industrieterrein De Mors. Wij hebben dit besluit van de BCO mogen uitwerken in het plan Kwaliteitsimpuls BCO 2021. Wij hopen u in het voorjaar van 2022 meer te kunnen melden over de daadwerkelijke uitvoering.